HorseStar Extra

Inhoud zak: 15kg.

Zaaidichtheid (bij inzaai): 80-90kg per hectare.

Informatie Horse Star Paardenweide Extra is een graszaadmengsel met een laag fructaangehalte. Gras bevat een aantal soorten koolhydraten, een belangrijke groep koolhydraten zijn de fructanen.

Deze groep koolhydraten worden slecht verwerkt door het spijsverteringssysteem van paarden. Hierdoor komen ze onverteerd in de blinde en dikke darm. Bij de uiteindelijke afbraak in dit gedeelte van het darmstelsel worden dan veel vetzuren gevormd. Wanneer het fructanenaanbod hoog is leidt dit dus tot verzuring in blinde en dikke darm. Door deze verzuring ontstaan bacteriën die stoffen produceren die het verbindingsweefsel tussen de hoefwand en hoefbeen van het paard aantasten waardoor hoefbevangenheid kan ontstaan. Horse Star Paardenweide Extra is onder meer samengesteld uit kropaar, timothee, beemdlangbloem, roodzwenkgras en rietzwenkgras. Uit onderzoek is gebleken dat deze grassoorten een gereduceerd fructaangehalte bezitten waardoor het risico van hoefbevangenheid tijdens de weidegang verminderd word.

Door de specifieke samenstelling van Horse Star Paardenweide Extra is dit mengsel ook zeer geschikt voor de hooi- en kuilvoerwinning.

Eigenschappen

  • Speciaal mengels met ene laag gehalte aan fructanen
  • Zéér geschikt voor hooi- en kuilvoerwinning

Samenstelling

10%Kropaar Donata/ Amba
10%Engels raaigras middentijds diploïd Mateon1/ Fennema
15%Veldbeemgras Miracle/Arrowhead
30%Timothee Classic/ Erecta/ Climax
15%Beemdlangbloem Merifest
10%Rietzwenkgras Fuego
10%Roodzwenkgras met forse uitlopers Corail