Kunstmest berekening meerjaren plan 2016 t/m 2017

Vul de waarden van het grondonderzoek om uit te vinden hoeveel zakken u nodig bent.
U kunt ook de resultaten van het grondonderzoek mailen naar equisentials en dan wordt het voor berekend.


Voorjaar (maart/april) Berekend aantal zakken
Stikstof N Weiden
Hooien
Sulfaat SO³ Weiden/Hooien
Fosfor P Weiden
Hooien
Kali K Weiden
Hooien
Magnesium Mg Weiden/Hooien
Natrium Na Weiden/Hooien
Selenium Se Weiden/Hooien

Voor een tiende verhoging is een kalkgift (nw) nodig van 130.

Als de PH waarde aan de lage kant is, kan men die beter seperaat strooien met alleeen kalk.